Bezpečnost práce

Hasič servis Kolín - Radek Mühl
Slide
Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Bezpečnost práce (BOZP)

Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Kontrola a poradenství

Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Dokumentace a školení

Bezpečnost práce BOZP bez starostná komplexní péče ve vaší firmě. Kontaktujte nás a nechte si vypracovat nezávaznou nabídku na míru vašim potřebám.

Co nabízíme #

 • Individuální přístup ke každému zákazníkovi.
 • Profesionální a flexibilní služby ve: bezpečnost a ochrany zdraví při práci.
 • Dlouhodobá spolupráce a poradenství.
 • Zastupování při kontrolách státní správy včetně pojišťoven.
 • Evidence následných termínů kontrol
 • Telefonickou poradenskou a asistenční službu v případě jakýchkoli dotazů či potřeby.
 • Pravidelné kontroly BOZP ve všech objektech, včetně prověrek dle platných právních předpisů.
 • Provádíme vstupní a opakované školení pro nové zaměstnance a metodickou podporu pro vedoucí, kteří tato školení provádí. Školení řidičů referentů.
 • Odbornou pomoc při šetření pracovních úrazů, vedení záznamů a administraci ohlašovacích povinností.
 • Asistenční službu v závažných havárií, včetně přípravy dokumentace a ohlašování událostí.
 • Podporu při kontrolách ze strany státní správy, pojišťoven a odborových svazů.
 • Analýzu a zpracování rizik, návrhy preventivních opatření pro zajištění bezpečného pracovního prostředí. Stanovení a návrh osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Zpracování a aktualizaci veškeré povinné dokumentace v oblasti BOZP v souladu s platnou právní úpravou.
 • Průběžné informování o novinkách v oblasti BOZP.

Služby BOZP dělíme do dvou hlavních oblastí: #

1. Povinná dokumentace:

 • Vyhledávání, hodnocení a prevence rizik na pracovišti.
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (směrnice).
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, evidence, hlášení, odškodnění).
 • Kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště.
 • Místní provozně-bezpečnostní předpisy (například: řád skladu, dopravní řád, práce u PC, manipulace s břemeny atd.).

2. Kontrola a poradenství:

 • Roční prověrky BOZP.
 • Pravidelné kontroly pracovního prostředí a úrovně BOZP.
 • Audity BOZP dle požadavků klienta.
 • Řešení problematiky hygieny práce.
 • Kontrola revizí a kontrol BOZP.
 • Kontrola školení BOZP.
 • Plnění legislativních povinností v oblasti pracovnělékařských služeb.
 • První pomoc – kontrola vybavenosti a upozornění na nedostatky.
 • Ergonomie – optimalizace pracovního prostředí.
 • Bezpečnostní značení – mapování a zajištění.
 • Zastupování při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP) a krajské hygienické stanice (KHS).

Spolupráce s námi vám přinese:

 • Zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro vaše zaměstnance.
 • Minimalizaci rizik pracovních úrazů a havárií.
 • Dodržování všech platných legislativních požadavků v oblasti BOZP.
 • Snížení administrativní zátěže a ušetření vašeho času.
 • Možnost soustředit se na vaše hlavní firemní aktivity.
Přesunout se na začátek