Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost HASIČ-servis Radek MÜHL, s.r.o. (dále jen „společnost“) se zavazuje chránit osobní údaje svých klientů a uživatelů webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak společnost shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Shromažďování osobních údajů

Společnost shromažďuje pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro dosažení účelů uvedených v těchto zásadách. Mezi shromažďované osobní údaje mohou patřit:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní informace, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
 • Informace o společnosti, jako je název a IČO
 • Informace o webových stránkách, jako je IP adresa a prohlížeč
 • Demografické údaje, jako je věk a pohlaví
 • Společnost shromažďuje osobní údaje z různých zdrojů, včetně:
 • Webových stránek společnosti
 • E-mailové a telefonické komunikace
 • Osobního kontaktu

Používání osobních údajů

Společnost používá osobní údaje pouze pro následující účely:

 • Poskytování služeb a plnění smluvních závazků
 • Zlepšování webových stránek a služeb
 • Komunikace s klienty a uživateli
 • Analýza dat a výzkum trhu
 • Dodržování zákonných povinností

Sdílení osobních údajů

Společnost nesdílí osobní údaje s žádnými třetími stranami bez výslovného souhlasu klienta nebo uživatele. Společnost může sdílet osobní údaje s třetími stranami, které jsou nezbytné pro poskytování služeb, jako jsou dodavatelé IT služeb. Společnost vždy zajistí, aby třetí strany, se kterými sdílí osobní údaje, dodržovaly přísné normy ochrany osobních údajů.

Ukládání a zabezpečení osobních údajů

Společnost ukládá osobní údaje na zabezpečených serverech v České republice. Společnost používá různá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekty údajů mohou svá práva uplatňovat kontaktováním společnosti na e-mailové adrese info@hasic-servis.eu

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost může tyto zásady kdykoli změnit. O případných změnách budou klienti a uživatelé informováni zveřejněním aktualizovaných zásad na webových stránkách společnosti.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad nebo zpracování osobních údajů se prosím obraťte na společnost na e-mailové adrese info@hasic-servis.eu

Přesunout se na začátek